Publikováno: 6. 11. 2018

Sborník z konference Perspektivy české muzejní edukace

Předkládaný sborník obsahuje jedenáct příspěvků zástupců muzeí a galerií, věnovaných současnosti a budoucnosti muzejní edukace v České republice.

Sborník z konference Perspektivy české muzejní edukace

Centrum pro prezentaci kulturního dědictví, Národní muzeum, Moravské zemské muzeum a Slezské zemské muzeum

 

Sborník dostupný zde