Publikováno: 6. 11. 2018

Muzea a veřejnost. Aktuální otázky

Národní muzeum vydalo sborník Muzea a veřejnost. Aktuální otázky, který se zaměřuje na témata muzejní edukace a bezbariérové přístupnosti muzeí. Publikace přináší výběr z příspěvků pronesených na odborných setkáních realizovaných v letech 2015 a 2016 v rámci projektu Strážci paměti: 200 let muzejnictví v České republice.

Muzea a veřejnost. Aktuální otázky

Centrum pro prezentaci kulturního dědictví, Národní muzeum, Moravské zemské muzeum a Slezské zemské muzeum

Příspěvky obsažené ve sborníku byly předneseny na konferencích Muzea bez bariér: Bezbariérová přístupnost, výstavnictví a komunikace (14.–15. října 2015) a Perspektivy české muzejní edukace (10.–11. května 2016) pořádaných Národním muzeem, Slezským zemským muzeem a Moravským zemským muzeem v rámci projektu Strážci paměti: 200 let muzejnictví v České republice. 

Obsah sbornku dostupný zde