Publikováno: 6. 12. 2021

Kapitoly z konzervace a restaurování plastů II

Metodické centrum konzervace při Technickém muzeu v Brně představilo svou publikaci s příspěvky ze dvou mezinárodních konferencí na téma konzervace a restaurování plastů. 

@https://mck.technicalmuseum.cz/

Publikace je k zakoupení na stránkách: Mck.technicalmuseum.cz.