Publikováno: 8. 1. 2019

Jak pracuje tým. Prezentační a edukační aktivity muzeí jako důvod spolupráce napříč muzejními profesemi

@MCMP

TOMEŠKOVÁ, Kateřina a kol. 

Sborník z Kolokvia Přerov. 2016. Moravské zemské muzeum.

ISBN 978-80-7028-474-2

 

Zapojení muzejních pedagogů do tvorby muzejní prezentace a spolupráce všech pracovníků muzea vede ke zvýšení kvality všech muzejních produktů.