Publikováno: 8. 1. 2019

INSPIRATION MUZEJNÍ PEDAGOGIKY

INSPIRATION MUZEJNÍ PEDAGOGIKY 1. Dětské muzeum – Centrum muzejní pedagogiky

POLÁKOVÁ, Zdeňka a kol

Moravské zemské muzeum. Brno. 2010. ISBN 978-80-7028-364-5

 

Výběr poznatků z oblasti muzejní pedagogiky za dobu sedmnáctiletého působení Dětského muzea při Moravském zemském muzeu.

 

Kniha vyšla ve spolurpáci s Metodickým centrem muzejní pedagogiky