Publikováno: 30. 10. 2018

Museum Vivum: Časopis Českých muzeí v přírodě

Publikační platforma pro muzea v přírodě a instituce podobného charakteru. Vydává Metodické centrum pro muzea v přírodě.

Museum Vivum: Časopis Českých muzeí v přírodě

Museum Vivum: Časopis Českých muzeí v přírodě

Časopis je svým odborným obsahem publikační platformou pro muzea v přírodě a instituce podobného charakteru v naší zemi s tradicí od 80. let minulého století. Pravidelně spolupracuje se zahraničními autory především ze Slovenska a Polska. Struktura je rozčleněna na recenzované studie a materiály, dále na informace a zprávy, personálie a recenze.

 

Vychází 1x ročně a uzávěrka příspěvků je každoročně 30. září. 

Odkaz na webové stránky časopisu zde