Publikováno: 30. 10. 2018

Fórum pro konzervátory-restaurátory (FKR)

V periodiku jsou publikovány původní či přehledové odborné články zabývající se péčí o kulturní dědictví z různých perspektiv.

Fórum pro konzervátory-restaurátory (FKR)

Fórum pro konzervátory-restaurátory (FKR) je odborným recenzovaným periodikem, které vydává Technické muzeum v Brně ve spolupráci s Komisí konzervátorů – restaurátorů Asociace muzeí a galerií ČR. FKR vychází jednou ročně při příležitosti konání konference konzervátorů-restaurátorů.

FKR vychází v souladu s kritérii pro časopisy zařazené na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR. 

V periodiku jsou publikovány původní či přehledové odborné články zabývající se péčí o kulturní dědictví z různých perspektiv. Základní tematické okruhy jsou zaměřeny na materiálově-technologické průzkumy, konzervátorsko-restaurátorské zásahy, nové metody a technologie ochrany kulturního dědictví. Tištěná verze FKR vychází jednou ročně při příležitosti konání Konference konzervátorů-restaurátorů.

Periodicita, termíny pro zasílání příspěvků – v současné době probíhá přechod časopisu FKR do nového režimu vydávání, kdy budou připravována dvě on-line čísla (OA - open access) s uzávěrkou přijímání příspěvků do recenzního řízení v měsících lednu a březnu; tištěná verze obsahující recenzované, nerecenzované a informativní příspěvky vychází v září. ISBN 978-80-87896-58-7, ISSN 1805-0050

Odkaz na webové stránky časopisu zde