Publikováno: 9. 1. 2019

Projekty s mentálně handicapovanými dětmi, mládeží a dospělými v Moravském zemském muzeu

Projekty s mentálně handicapovanými dětmi, mládeží a dospělými v Moravském zemském muzeu. In: Muzea pro všechny. Handicapovaní a dobrovolníci v kulturních institucích ČR, VII. celorepublikové kolokvium na aktuální téma českého muzejnictví. Brno, 3. -4. listopadu 2011. 

VYKOUPILOVÁ Pavla

Sborník příspěvků. Asociace muzeí a galerií České republiky: Praha. 2012, s. 101-106. ISBN 978-80-86611-48-8.

 

Projekty s mentálně postiženými osobami pomáhají vzdělávat návštěvníky a pracovníky muzeí v rámci sociální inkluze, aby na základě vlastních zkušeností porozuměli odlišnostem a respektovali je. Zajištění kvalitní dokumentace projektů MCMP MZM, zejména metodická doporučení, dokumentace a fotodokumentace či videozáznam slouží k motivaci a inspiraci muzejním edukátorům.