Publikováno: 8. 1. 2019

Pamětníci vyprávějí a co pamatují muzea

Pamětníci vyprávějí a co pamatují muzea. In: Muzeum a změna IV. Sborník z mezinárodní muzeologické konference, Národní muzeum v Praze, 12. – 14. listopadu 2013.

DROBNÝ, Tomáš

Asociace muzeí a galerií v České republice. 2014. s. 132 – 138. ISBN 978-80-86611-63-1

 

Muzea jsou instituce, které se profesionálně zabývají uchováváním individuální i kolektivní paměti. Význam pamětníků pro muzejní edukaci narůstá při prezentaci témat soudobých dějin. Edukační program „ Vila Tugendhat, - jeden dům, jedna rodina, jedno století“ je vystaven na předpokladu, že vztah hmotných památek a pamětníků umožňuje lépe pochopit historické události než pouhé prezentování jinak významných muzejních artefaktů jen z důvodu jejich estetických kvalit, jako dokladů vývoje vědy, techniky nebo jako součásti běžného života, coby doklady dobového standardu materiální kultury anonymních lidí, hmotných reprezentantů věcného a časového kontextu života určitých společenských vrstev. Program přímo využívá zaznamenané vzpomínky pamětníků.