Publikováno: 8. 1. 2019

Na návštěvě – zprostředkování komunikace v prostoru a čase

@MCMP

Na návštěvě – zprostředkování komunikace v prostoru a čase. Kultura, umění a výchova, 3(2) [cit. 2015-11-02]

DROBNÝ, Tomáš

ISSN 2336-1824, 2015

 

Zprostředkování komunikace v prostoru a čase, jak je nabídl pilotní projekt Metodického centra muzejní pedagogiky „Vila Tugendhat, jeden dům, jedna rodina, jedno století," je příkladem kulturního obsahu vzdělávacího projektu, který má za cíl nikoliv pouze předání informací, nýbrž získání kompetencí (zejména kompetencí občanské, komunikativní, sociální a personální). Východiskem k využití edukačního potenciálu muzeí je rozpoznání kultury jako prostředku komunikace ve společnosti a významu, jaký má kultura v lidském poznávání světa. Muzejní sbírky jsou nástrojem reprezentace skutečnosti, který si vytváří západní civilizace od období antiky.

 

Článek dostupný zde