Publikováno: 8. 1. 2019

Muzejněpedagogické projekty MCMP MZM pro návštěvníky se sociálním znevýhodněním

@MCMP

Muzejněpedagogické projekty MCMP MZM pro návštěvníky se sociálním znevýhodněním. Vyhodnocení pilotních projektů pro seniory a osoby se sociálním znevýhodněním, mentálním a smyslovým postižením. In: Muzea a sociálně znevýhodnění

JELÍNKOVÁ, Eva a Pavla VYKOUPILOVÁ

Sborník ze semináře 19.-20. 6. 2013. Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, s. 77-82. ISBN 970-80-87375-08-2

 

Možnosti využití výstavy „Umění australských domorodců / Za posledními lidmi doby kamenné“ (7. 12. 2011 - 14. 4 2013) Moravského zemského muzea pro sociálně znevýhodněné: „křehké“ a „závislé“ seniory v pobytových zařízeních sociálních služeb (integrovaná „dlouhodobá péče“ long-term care, LTC) a pro návštěvníky s mentálním a smyslovým postižením. Pro seniory byla připravena putovní výstava a beseda s promítáním, pro mentálně a smyslově postižené byly připraveny programy využívající uměleckých metod ke zprostředkování problematiky.