Publikováno: 8. 1. 2019

Jak pomáhají senioři Moravskému zemskému muzeu

@MCMP

Jak pomáhají senioři Moravskému zemskému muzeu. In Sborník příspěvků z konference. Dobrovolnictví v roce aktivního stárnutí 2012

VYKOUPILOVÁ, Pavla

Hestia: Praha, s.59-61., 2013

 

Kulturní instituce mohou v daleko širší míře nabízet a pomáhat vytvářet možnosti pro zapojení seniorů dobrovolníků.