Publikováno: 21. 1. 2019

Sbírky v pohybu 2

@sbírky v pohybu 2

Sbírky v pohybu podruhé : sborník příspěvků ze semináře Mobilita sbírek VII, Sbírky v pohybu 2 / Dagmar Jelínková Praha : Metodické centrum pro muzea výtvarného umění - Národní galerie, ISBN: 2018978-80-7035-696-8

Metodické centrum vydalo Sborník příspěvků ze semináře Mobilita sbírek VII – Sbírky v pohybu 2., který se konal v listopadu roku 2017 v NGP ve Veletržním paláci. Obsahem publikovaných prezentací ze semináře je problematika přípravy a realizace stěhování velkých sbírkových a archivních konvolutů v Národním muzeu, Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze a v Památníku národního písemnictví.

 Pracovníci zmíněných institucí shrnuli své zkušenosti i problémy, které je provázely při realizaci složitých úkolů spojených s bezpečným pohybem velkého objemu sbírek.

 

Účastníci semináře i další zájemci – vlastníci a správci sbírek zapsaných v centrální evidenci na MK ČR – si mohou po předchozí telefonické domluvě (T: 224 301 163) publikaci zdarma vyzvednout v Metodickém centru pro muzea výtvarného umění ve Veletržním paláci, Praha 7.