Publikováno: 9. 1. 2019

Kolečko první pomoci a záchranných prací

@MCK

Kolečko první pomoci a záchranných prací

P. Jirásek, J. Josef, I. Kopecká, M. Mrázek, A. Selucká (ed.), I. Štěpánek

Pro Český komitét Modrého štítu vydalo Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně, 2014. Kolečko první pomoci vyšlo za finančního přispění MK ČR a s podporou projektu DF11P01OVV009.

 

Odkaz na článek zde