Publikováno: 8. 1. 2019

Klíč k určování dřeva podle mikroskopických znaků; Měkké listnáče pro řezbu

muzea v přírodě, Valašské muzeum v přírodě, etnologie, osobnosti, metodické přístupy,  prezentace

Klíč k určování dřeva podle mikroskopických znaků; Měkké listnáče pro řezbu

KYNCL, Josef

Valašské muzeum v přírodě, 2016

Metodické centrum pro muzea v přírodě