Publikováno: 23. 4. 2020

Doporučení pro ochranu historických materiálů

Nové doporučení ICOM věnované muzejním sbírkám a péči o uzavřené výstavy a expozice v aktuální epidemiologické situaci.

@mck.technicalmuseum.cz

Český výbor ICOM nabízí český překlad dalšího z doporučení ICOM ve vztahu k aktuální epidemiologické situaci. Tentokrát je věnované muzejním sbírkám a péče o uzavřené výstavy a expozice. Autory jsou členové Mezinárodního výboru pro konzervátory a restaurátory ICOM-CC. Toto doporučení tak doplňuje dokumenty podobného zaměření připraveny Národním památkovým ústavem a Národní knihovnou.

Doporučení pro muzea pro zajištění péče o sbírky ICOM v českém jazyce zde.

Doporučení NPÚ k ochraně historických materiálů zde.

Doporučení Odboru ochrany knihovních fondů Národní knihovny ČR k práci s dokumenty zde

Zdroj: mck.technicalmuseum.cz/aktuality/doporuceni-pro-ochranu-historickych-materialu/