Publikováno: 2. 12. 2021

Strategie konzervace sbírek – výzva k diskuzi

Metodické centrum konzervace vyzývá k diskuzi nad návrhem rámcových standardů pro oblast konzervování-restaurování sbírek muzejní povahy.

@mkc

V rámci přípravy nového muzejního zákona byl zpracován Metodickým centrem konzervace Technického muzea v Brně ve spolupráci s členy Rady a Výboru Komise konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií návrh rámcových standardů pro oblast konzervování-restaurování sbírek muzejní povahy. Jedná se o pracovní materiál s názvem „Strategie konzervace sbírek“, který je určen k další profesní diskuzi v rámci řešení muzejní legislativy.

Vaše podněty a připomínky můžete zasílat přímo na adresu fricova@tmbrno.cz

Celý soubor naleznete ke stažení zde.

Zdroj: mck.technicalmuseum.cz