Publikováno: 16. 9. 2019

Why is Art Full of Naked People: And other vital questions about art


Poutavý úvod do umění a jeho interpretace pro děti se smyslem pro humor a inspirace pro muzejní pedagogy.
 

@amazon.com

Kniha hravým způsobem seznamuje dětské čtenáře s výtvarným uměním. Tato kniha poskytuje mladým lidem poutavý způsob, jak zkoumat, klást otázky a odpovídat na ně. (Proč je v umění tolik nahých lidí? Proč je tam tolik ovoce? Proč je umění tak drahé?). Prostřednictvím odpovědí publikace nejen představuje umělecká díla v kontextu jejich vzniku, námětu nebo dějin umění, ale zejména ukazuje umění jako přístupné a atraktivní pro všechny věkové skupiny. Kniha je přínosným čtením i pro muzejní a galerijní edukátory a učitele výtvarné výchovy, pro které může představovat inspiraci v přístupu k popularizaci výtvarného umění nejen pro děti ve věku 9–12 let, kterým je publikace primárně určena.

 

HODGE, Susie; GOBLE, Claire. Why is Art Full of Naked People: And other vital questions about art. Londýn: Thames & Hudson, 2016. 96 stran.

Obsah

Publikace je k dispozici v Knihovně Centra pro prezentaci kulturního dědictví.