Publikováno: 17. 1. 2022

Routledge Research Companion to Heritage and Identity

Novinka v knihovně představuje na dvacet studií mezioborově se věnujících tématu kulturního dědictví a identity.

@routledge.com

Pojem „kulturní dědictví“ zahrnuje širokou škálu kulturních statků lidských společností – hmotných i nehmotných, jako je mytologie, paměť či tradice, a představuje klíčový faktor v utváření identit, zejména v kontextu současných multikulturních společností. Knižní edice Heritage and Identity představuje mezinárodní tým autorů, kteří ve svých příspěvcích diskutují kocepty, idey i praxi v rámci témat kulturního dědictví a identity. Studie předkládají teoretické i praktické příklady a interpretace odborníků napříč obory, jako zeměpis, historie, archeologie, dějiny umění, antropologie, mediální studia či muzeologie. 

Publikaci Heritage and Identity rozdělili editoři do čtyř tematických sekcí: Kontext kulturního dědictví a identity, Ukazatel kulturního děditví a identity, Praxe kulturního dědictví a identity a Výzvy postmoderního a postkoloniálního světa.

GRAHAM, Brian; HOWARD, Peter: Routledge Research Companion to Heritage and Identity, Routledge New York 2016., 480 s., ISBN: 978-0-7546-4922-9.

  •  Publikaci je možné prezenčně studovat v Knihovně Národního muzea. V případě zájmu stačí napsat na adresu: vypujcniprotokol@nm.cz