Publikováno: 16. 10. 2019

Robert R. Janes: Museum without Borders

Významná osobnost muzeologie představuje jiný pohled na roli muzea v dnešní společnosti a nové koncepty mimo mainstreamové muzejnictví.

Robert R. Janes: Museum without Borders

Liší se pojetí muzea napříč světovými kulturami? Může být mainstreamová muzeologie obohacena konfrontací s jinými pohledy a myšlenkovými směry? A jaká je vlastně funkce muzea?

Na tyto a mnohé další otázky se pokouší najít odpověď Robert R. Janes, muzeolog působící v oboru již přes 40 let. Ve výběru z jeho tvorby se zamýšlí nad významem muzea v dnešní společnosti, jeho rolí v oblasti celospolečenských otázek, jako je životní prostředí nebo mezikulturní spolupráce, a v neposlední řadě i praktickou stránkou fungování muzea v době, kdy musí zápasit o finance i návštěvníka. Sám Janes je obhájcem muzejního aktivismu a jeho pohled může být pro zdejší instituce inspirující.

Publikace je k dispozici v Knihovně Centra pro prezentaci kulturního dědictví.

JANES, Robert R. Museum without Borders. Londýn; New York: Routledge, 2016, 430 stran.

Obsah