Publikováno: 2. 9. 2021

Karina Kottová: Instituce a divák

Publikace kurátorky a ředitelky Společnosti Jindřicha Chalupeckého zkoumá vztah institucí, konkrétně muzeí umění, galerií a center současného umění, k jejich návštěvníkům.

Karina Kottová: Instituce a divák

Cílem této publikace je pokusit se alespoň částečně zmapovat probíhající proměnu institucionálního přístupu k divákům a zaměřit se na postoje současných uměleckých institucí, jako jsou muzea umění, galerie, nebo centra pro současné umění. Ústředním tématem knihy je divácký prožitek umění, jeho podoba a závažnost v kontextu uměleckého provozu. Autorku zajímá, jak se proměny v institucionálním myšlení promítly do skutečného vnímání a postojů diváků, jaké jsou charakteristiky dnešní divačky a diváka, jaká mají očekávání a jak lze se znalostí těchto informací pracovat v konkrétní institucionální praxi. Pro účel této publikace vznikla také autorská intervence vizuálního umělce Jirka Skála.

Karina Kottová (*1984) je kurátorka a teoretička současného umění. Od roku 2015 je ředitelkou Společnosti Jindřicha Chalupeckého. V letech 2012–2015 byla kurátorkou pražského centra pro současné umění MeetFactory, předtím působila v Centru současného umění DOX a v Museu Kampa. V roce 2020 se spolus dalšími kolegyněmi v rámci iniciativy Feministické umělecké instituce hlásila na post vedení Národní galerie v Praze.

KOTTOVÁ, Karina. Instituce a divák. Brno: Display, 2019. 175 stran.