Publikováno: 20. 1. 2022

Cultural Policies in Europe: a Participatory Turn?

Volně dostupná publikace (v tištěné podobě v knihovně Centra pro prezentaci kulturního dědictví) se široce zabývá tématem spolupráce a participace – jejich významem, možnostmi, limity a konkrétními zkušenostmi.

@ub.edu

Publikace Cultural Policies in Europe: a Participatory Turn? (pdf) je tvořena příspěvky odborníků z umělecké oblasti napříč Evropou i obory. První část knihy předkládá teorie a metody participace – na lokální i evropské úrovni. Jejím cílem je zodpovědět otázku, co participace představuje a přináší v různých národních kontextech (historie, politika). Druhá část se tematicky zaměřuje na participaci ve vztahu ke kulturní politice. Závěrečná část knihy je věnována proměně fenoménu participace v kontextu koronavirové pandemie, reflektuje nové výzvy, příležitosti a zkušenosti v kulturním odvětví. 

DUPIN-MEYNARD, Félix; NÉGRIER, Emmanuel: Cultural Policies in Europe: a Participatory Turn? Toulouse 2020: Éditions de´l Attribut. 255 s., ISBN: 978-2-916002-73-6.