Publikováno: 5. 8. 2022

Care of Collection from Colonial Context

Německý svaz muzeí vydal třetí a finální vydání publikace obsahující směrnice a doporučení pro německá muzea v péči o sbírky s koloniálním kontextem. Směrnice podporované německým ministrem kultury nabízejí praktické pracovní nástroje pro péči o tyto předměty a spolupráci s původními komunitami. 

@museumsbund.de

Je třeba mít na paměti, že předměty v muzejních sbírkách nebyly původně vytvořeny či vyprodukovány jako muzejní exponát. Představují svědectví různých kultur s vlastními významy zakotvenými v jejich původních komunitách. V koloniálním kontextu může být akvizice či vytváření sbírek spojeno s užitím síly a vyobrazením závislého vztahu. Kromě toho takové sbírky mohou zobrazovat diskriminační, koloniální a rasistické ideologie. Péče o sbírky s koloniálním kontextem vyžaduje dialog mezi původními komunitami a reprezentanty muzeí, v nichž jsou uloženy, který se musí vést zodpovědně, s respektem a citlivostí. Německý svaz muzeí (Deutscher Museums Bund) zveřejněnými pokyny vyzývá k finanční podpoře muzeí v dalších opatřeních v procesu vyrovnávání se s koloniální minulostí. Podle prezidnenta svazu profesora Eckarta Köhneho je totiž přehodnocování koloniálního dědictví nezbytným úkolem muzeí.

Příručka představuje praktický nástroj pro všechna německá muzea v péči o sbírky s koloniálním pozadím. Podporuje muzea pracující s jejich koloniálním dědictvím a zahajuje o něm konstruktivní a transparentní dialog, jak na národní, tak i nadnárodní úrovni. Poskytuje zároveň informační základnu na téma „kolonialismus a muzea“ kolegům z jiných zemí, politickým činitelům či členům postkoloniálních iniciativ. Publikace je doplněna o praktické příklady, pokyny a právní předpisy. Pracovníkům muzea poskytuje komplexní vhled do práce se sbírkami s koloniální minulostí. 

Příručka je volně dostupná v německém, anglickém a francouzském jazyce.

Anglická verze publikace

Zdroj: museumsbund.de