Publikováno: 14. 1. 2014

Databáze výsledků analytických metod v oblasti kulturního dědictví

Databáze je určena k shromažďování výsledků analytických metod aplikovaných u archeologických nálezů a sbírkových předmětů.

V Metodickém centru konzervace TMB byla založena Databáze výsledků analytických metod v oblasti kulturního dědictví. Vznikla s podporou Programu kulturních aktivit MK ČR. Je určena k shromažďování výsledků analytických metod aplikovaných u archeologických nálezů a sbírkových předmětů. Databáze má pracovní charakter, je veřejně přístupná. Databázi najdete na adrese: http://antos.egate.cz.

Zdroj: http://mck.technicalmuseum.cz/