Publikováno: 16. 2. 2023

Zbrane a munícia v múzeu. Metodická pomôcka k odbornej správe zbraní a munície v zbierkach slovenských múzeí

Metodika slovenského Vojenského historického ústavu k nabývání a správě zbraní a munice v muzeích.

Zbrane a munícia v múzeu. Metodická pomôcka k odbornej správe zbraní a munície v zbierkach slovenských múzeí

Zbraně tvoří díky svému interdisciplinárnímu charakteru přirozenou a podstatnou část sbírkových fondů téměř všech slovenských muzeí. VHÚ - Vojenské historické muzeum Piešťany jako celoslovenské specializované muzeum plní úkoly metodického a koordinačního centra v oblasti vojenských dějin Slovenska. Proto ve spolupráci s Odbornou komisí pro odborné muzejní činnosti Svazu muzeí na Slovensku, Prezidiem Policejního sboru SR a Krajského památkového úřadu Prešov zpracovalo první metodický materiál, který přibližuje specifika nabývání a správy takových sbírkových předmětů.

Předložená metodická pomůcka je výsledkem analýzy a implementace čtyř zákonů – zákona o muzeích a galeriích a o ochraně předmětů kulturní hodnoty, zákona o ochraně památkového fondu, zákona o střelných zbraních a střelivu a zákona o výbušninách, výbušných předmětech a munici. Prioritou autorů bylo pomoci ředitelům a odborným zaměstnancům muzeí, ale v neposlední řadě i jejich zřizovatelům, snáze se zorientovat v této problematice a zvýšit povědomí o zmíněných legislativních předpisech, s nimiž se muzejníci ve své praxi při správě zbraní a munice mohou setkat.

Publikace je ke stažení zde.

JURKOVÁ, Viera – HANICH, Tomáš – HOLÍK, Peter. Zbrane a munícia v múzeu. Metodická pomôcka k odbornej správe zbraní a munície v zbierkach slovenských múzeí. Bratislava – Banská Bystrica: Vojenský historický ústav – Zväz múzeí na Slovensku, 2022, 70 s. pram. a lit. ISBN 978-8089523-85-6.

Zdroj: vhu.sk