Publikováno: 26. 3. 2024

Záznam semináře: Péče o archeologické dědictví v lesním prostředí

Asociace muzeí a galerií zveřejnila záznam ze setkání zaměřeného na problematiku péče o archeologické dědictví v lesním prostředí. 

 

 

Záznam semináře: Péče o archeologické dědictví v lesním prostředí

Seminář na téma Péče o archeologické dědictví v lesním prostředí uspořádaly Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., a Ministerstvo kultury ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, Archeologickými ústavy AV ČR, Praha a Brno a dalšími subjekty.

V pořadí čtvrté setkání z cyklu věnovanému aktuálním otázkám ochrany archeologického kulturního dědictví se uskutečnilo dne 13. března 2024 v prostorách Konírny Nostického paláce.

Záznam ze semináře je volně dostupný.

Zdroj: cz-museums.cz