Publikováno: 8. 7. 2024

Znovu na obdiv! – podpora restaurování děl pro výstavy

Cílem projektu je zajistit bezplatně institucím, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo kultury ČR či orgány samosprávy, restaurátorskou přípravu sbírkových předmětů ze sbírek Národní galerie Praha pro výpůjčky.

Znovu na obdiv! – podpora restaurování děl pro výstavy

V rámci projektu Znovu na obdiv! navyšuje NGP s podporou Ministerstva kultury ČR kapacity svého restaurátorského oddělení tak, aby bylo možné ročně restaurovat až o 60–80 děl více (podle komplexity restaurátorského zásahu). Projekt podpoří instituce, jejichž zřizovatelem je MK ČR či orgány samosprávy, a které pro své připravované výstavy žádají výpůjčky děl ze sbírky Národní galerie Praha. Restaurování děl zařazených do projektu Znovu na odiv! bude NGP realizovat institucím zdarma.

Podmínky žádostí o výpůjčky v rámci tohoto projektu:

  • žádosti mohou podávat muzea a galerie zřizované MK ČR, kraji, městy a obcemi 4 x ročně, a to vždy k 31. 1., 30. 4., 31. 7. a 31. 10.
  • žádosti musí být podány nejpozději 9 měsíců před plánovaným zahájením výstavy/výpůjčky
  • detailní podmínky

První žádosti bude NGP přijímat k dalšímu posouzení od 31. 7. 2024.

Zdroj: ngprague.cz