Publikováno: 22. 2. 2024

Soutěž na novou vizuální identitu Muzea Beskyd

Muzeum Beskyd Frýdek-Místek připravuje ve spolupráci s organizací Czechdesign vyhlášení soutěže na vytvoření nového vizuálního stylu. 

Soutěž na novou vizuální identitu Muzea Beskyd

Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace Moravskoslezského kraje, připravuje ve spolupráci s organizací Czechdesign vyhlášení soutěže na vytvoření nového vizuálního stylu. Zájemci z řad grafických designérů mohou svá portfolia zasílat do 11. března 2024, do 1. fáze soutěže budou vyzváni 4 účastníci.

Snahy o  prezentaci regionálního kulturní dědictví vedly v roce 1924 k založení muzea ve Frýdku. Postupem let vzniklo Muzeum Beskyd Frýdek-Místek se sídlem na frýdeckém zámku. Muzeum Beskyd se pyšní rozsáhlou expozicí zaměřenou na prezentaci kulturního a přírodního dědictví tohoto regionu. Pod značku Muzea Beskyd v současnosti patří 2 objekty: Zámek Frýdek a Hrad Hukvaldy.

Hlavní expoziční budovou muzea je Zámek Frýdek, původně hrad, který je jednou z dominant města Frýdek-Místek. Zde se soustředí na výstavy regionální historie, kultury, umění nebo přírody. V druhém objektu Hradu Hukvaldy se zaměřují na tradiční řemesla, lidovou kulturu, historii hradu a události spojené s touto kulturní památkou. 

Muzeum Beskyd zastřešuje širokou škálu aktivit, které by rádo jednotně komunikovalo směrem ke svým cílovým skupinám. V současné době však nedisponuje uceleným vizuálním stylem. Zástupci muzea proto hledají podobu nové vizuální identity muzea v designérské soutěži pořádané organizací Czechdesign.

Soutěž je plánována jako uzavřená, dvoufázová. Do 1. fáze budou vyzváni 4 účastníci vybraní na základě odborného posouzení předložených portfolií. Všichni účastníci obdrží skicovné, autor vítězného návrhu následně získá zakázku na zpracování grafického manuálu a implementaci systému. O vítězi rozhodne porota složená z externích odborníků z řad grafických designérů a zástupců vyhlašovatele soutěže.

Zájemci o účast v soutěži mohou vyplnit kontaktní údaje (telefon, e-mail) a portfolio prostřednictvím tohoto dotazníku a to nejpozději do 11. března 2024. V případě dotazů mohou rovněž kontaktovat manažerku soutěže Zuzanu Machovou na emailu: zuzana.machova@czechdesign.cz.

Více informací zde.

Zdroj: czechdesign.cz