Publikováno: 27. 3. 2024

Rezidenční výzva: Artikulace architektury & veřejného prostoru

Nezávislá pardubická platforma OFFCITY podpoří prostřednictvím rezidenčního programu minimálně 3 umělce/kyně, architekty/ky, teoretiky/čky či tvůrčí a mezioborové kolektivy.

Rezidenční výzva: Artikulace architektury & veřejného prostoru

Účastníci a účastnice rezidencí jsou vyzváni k průzkumu města a artikulaci architektury z různorodých pozic. OFFCITY tak reaguje na sérii rezidenčních pobytů, v rámci kterých se v roce 2022 a 2023 zaměřili na téma čtení veřejného prostoru. Pardubický veřejný prostor byl společně s participujícími v OFFCITY AiR zkoumán z hlediska vizuálního smogu, graffiti, osobních příběhů, či jízdních řádů a trajektorií městské veřejné dopravy.

Vybraným autorům a autorkám bude nabídnut čas, zázemí a finanční podpora k tomu, aby prozkoumali pardubický prostor svými smysly a nástroji a pro veřejnost pak následně připravili autorský formát prezentace (vycházky, performance, happening apod.). Vybrané projekty obdrží honorář odvíjející se od délky pobytu (1 200 Kč/os./den), obytný ateliér na dobu 1–3 týdnů (pobyt je možné rozdělit) a dle potřeb produkční podporu, konzultace, síťování s místními kulturními projekty, organizacemi a umělci. 

OFFCITY je nezávislá pardubická platforma, která chápe město jako strukturu a živý organismus, vnímá jej jako sociální, uměleckou a architektonickou hmotu, v níž vytváří prostor pro komunikaci a interakci. Pořádá přednášky, workshopy, intervence do veřejného prostoru apod. Otevírá a udržuje veřejnou diskusi na témata spjatá s uměním ve veřejném prostoru, architekturou či urbanismem.

  • Uzávěrka přihlášek je 30. dubna 2024.
  • Výsledky open callu budou zveřejněny do 31. května 2024.

Přihláška

Kontakt: sarka@offcity.cz

Více informací: zde

Zdroj: offcity.cz