Publikováno: 7. 2. 2023

Rezidenční program Linden-Museum Stuttgart

Osmitýdenní umělecko-výzkumná rezidence je určená umělcům/kyním, kteří/které mají zájem pracovat se sbírkami muzea.

Rezidence proběhne v rámci projektu Taking Care. Tématem programu je Care in a World We Share with Others/Caring in a Precarious World (Péče ve světě, který sdílíme s ostatními/Péče v nestabilním světě). V souladu s tímto tematickým zaměřením se rezidentovi doporučuje, aby se zaměřil na vztah mezi klimatickou krizí a související nejistotou a problémy, kterým čelí multikulturní společnosti a komunity bojující o přežití. Rezident je vyzván, aby pracoval se sbírkami a výstavními prostory muzea a komunikoval s publikem muzea.

Termín rezidence: květen–červen 2023.

Více ifnormací o vypsané rezidenci: zde

Zdroj: lindenmuseum.de