Publikováno: 7. 1. 2022

Museum BOOSTER

Vídeňské inovační a poradenské centrum nabízí také českým muzeím pomocnou ruku při implementaci nových digitálních technologií.

©museumbooster.com

MUSEUM BOOSTER je výzkumná a poradenská společnost se sídlem ve Vídni a zaměřuje se na vliv nových mediálních technologií na muzea a kulturní instituce. Posláním MUSEUM BOOSTER je pomáhat personálu muzeí i odbornicím a odborníkům v oblasti kultury při výběru, hodnocení a implementaci nových technologií. Důraz je kladen zejména na nástroje a nápady, jež mají pozitivní vliv na muzea, disponujíce potenciálem vytvářet rovněž strategickou výhodu. Vedle organizování řady projektů nabízí též poradenské služby pro muzea s cílem zlepšit celkovou kvalitu jejich fungování .

Od roku 2018 provádí často citované „barometry muzejní inovace“, tedy průzkumy současného využívání inovací a digitálních technologií v muzeích. Provádí tak celkové zhodnocení, jak jsou muzea schopna držet krok s technologickým vývojem a implementovat nové technologie do své činnosti. Posledního z průzkumů, který probíhal od prosince 2020 do května 2021, se zúčastnilo na 200 muzeí z 39 zemí.

Poslední z barometrů výzkumů naleznete zde: Museum Innovation Barometer 2021

Jeden z hlavních projektů představuje platforma Future Museum. Jedná se o výzkumný projekt s podporou řady prestižních mezinárodních výzkumných institucí, jenž si klade za cíl pomoci muzeím aplikovat špičkové know-how do jejich strategických plánů. Komunita Future Museum sdružuje přední odbornice a odborníky z muzeí a dalších institucí kulturního dědictví, stejně jako z veřejné správy, a pomáhá tak k mezinárodní a mezioborové výměně nápadů a zkušeností. Z aktuálních projektů lze zmínit třeba „Muzejní bonboniéru“ (Box of Museum Cholocates) pro děti, tj. výzkumný projekt několika předních muzeí v Evropě zaměřený na děti ve věku 6–13 let. Jedná se o metaforu překvapení, touhy otevřít a podívat se dovnitř, přičemž bonboniéra obsahuje lahůdky digitálních informací, zábavy a fantazie, odpovídající přirozené zvídavosti dětí.

Tento a další projekty naleznete na stránkách: Future-museum.com.

Nakonec v současnosti společně s centrem Ars Electronica v Linci a evropskou sítí spolupráce muzeí a výzkumných center Ecsite zaštiťuje projekt DOORS, který představuje digitální inkubátor pro muzea, jenž skrze inkubátorské programy nabízí muzeím podporu při přechodu do digitálního světa a aplikaci nových technologií.

Více naleznete na stránkách: Museumbooster.com.

Zdroj: museumbooster.com, ne-mo.org