Publikováno: 14. 11. 2023

Grantové výzvy: ICOM Special Projects Grants 2024 and Solidarity in Times of Crisis 2024

Mezinárodní rada muzeí ICOM ohlásila výzvy k předkládání návrhů inovativních projektů, kterým nabízí finanční podporu ze speciálního projektového grantu a grantu na podporu sdolidarity.

 

Grantové výzvy: ICOM Special Projects Grants 2024 and Solidarity in Times of Crisis 2024

ICOM Special Projects Grants 2024

K předkládání návrhů projektů jsou vyzváni členové národních výborů ICOM, mezinárodních výborů, regionálních aliancí a přidružených organizací. ICOM je připraven financovat až 50 % celkového rozpočtu projektu s maximální dotací 12 000 eur. Vhodné projekty musí mít zajištěný další potvrzený zdroj financování a měly by být dokončeny do 31. prosince 2024.

Vítané jsou projekty v oblasti publikací, školení, výzkumu a dalších kreativních činností. Grantová iniciativa si klade za cíl podporovat dynamickou a inkluzivní muzejní komunitu.
 

Solidarity in Times of Crisis 2024

Na podporu členů ICOM, kteří se potýkají s konflikty, přírodními katastrofami a jinými krizemi, vytvořila Mezinárodní rada muzeí inicitativu Solidarita v časech krize 2024. ICOM se zavázal poskytnout až 75 % celkových nákladů s maximální částkou 20 000 eur na projekty zaměřené na okamžité nouzové situace. Tyto projekty musí zajistit další potvrzený zdroj financování a měly by být dokončeny do 31. prosince 2024.

Grant podpoří projekty zaměřené na hodnocení, ochranu a zajištění bezpečnosti sbírek, vzdělávací projekty zvyšující kompetenci muzejních profesionálů, nebo publikace a výzkumné projekty zaměřené na řešení krizí.

Uzávěrka přihlášení projektů: 15. 1. 2024

Kontakt: projects@icom.museum

Zdroj: icom.museum