Publikováno: 6. 2. 2024

Design Credits II a Národní mapování ekonomického a sociálního přínosu kulturních a kreativních odvětví

Ministerstvo kultury zveřejnilo nové výzvy Národního plánu obnovy, které podpoří spolupráci kreativních profesionálů a podnikatelského sektoru a zmapují aktuální situaci kreativních odvětví.

Design Credits II a Národní mapování ekonomického a sociálního přínosu kulturních a kreativních odvětví

Na konci ledna 2024 vyhlásilo Ministerstvo kultury České republiky v rámci Národního plánu obnovy další dvě výzvy – Design Credits II a Národní mapování ekonomického a sociálního přínosu kulturních a kreativních odvětví.

Výzva nabízí možnost dotace na projekty, které stojí na spolupráci kreativních profesionálů a podnikatelského sektoru v oblasti design inovací produktů a služeb. Investice se uskuteční prostřednictvím tzv. Design Creditů. Externí služby kreativních profesionálů mohou malým a středním podnikům pomoci inovovat služby, reagovat na požadavky trhu, zvýšit konkurenceschopnost. Jde o společný tvůrčí proces žadatele a poskytovatele designérských služeb.

Podávání žádostí: v období od 1.2. 2024 12.00 hodin do 31. 7. 2024 15.00 hodin prostřednictvím dotačního portálu MK

Výzva pokračuje v předešlé výzvě národního mapování a je určena pouze pro oblast hudby a architektury, které nebyly v předešlé výzvě obsazené. Z fondů Národního plánu obnovy budou podpořeny takové projekty, které povedou k vytvoření analytických materiálů o ekonomickém a sociálním přínosu těchto odvětví. Analytické materiály by měly formulovat potřeby firem a zaměstnanců v daných oblastech KKO.

Podávání žádostí: od 5. 2. 2024 od 9:00 hod. do 5. 3. 2024 do 15:00 hod. prostřednictvím dotačního portálu MK

Více informací: zde

Zdroj: mkcr.cz