Publikováno: 1. 3. 2024

Architektura a urbanismus ve vzdělávání dětí

Česká komora architektů hledá architekty/ky ke vzdělávání nejmladší generace.

Architektura a urbanismus ve vzdělávání dětí

Komora chce v příštím roce posílit aktivity na poli vzdělávání dětí v oblasti architektury a urbanismu. V návaznosti na to poptává architekty a architektky, kteří se vzdělávání nejmladší generace již věnují anebo do budoucna věnovat chtějí. Cílem je vytvořit databázi proškolených odborníků, kteří ve spolupráci s pedagogy pomohou vytvářet synergii mezi teorií a praxí, otevírat nové obzory pro žáky a přispívat k jejich celkovému rozvoji.

Spolupráce mezi architekty a pedagogy může být prospěšnou zkušeností pro obě strany. Architekti mohou pořádat workshopy, poskytnout prezentace a jiné učební podklady pro pedagogy a žáky nebo umožnit žákům skrze participativní metody zapojit se do konkrétních projektů, což kromě vztahu k místu a zodpovědnosti může rozvíjet jejich kreativitu i technické nebo komunikační dovednosti. 

Zájemci jsou zvaní k účasti na školení, které se uskuteční 19. března 2024 od 16 do 18 h. v pražské kanceláři Česká komora architektů (ČKA).

ČKA žádá o vyplnění dotazníku – vyplněním dotazníku pomohou zájemci vytvořit databázi odborníků, kteří ve spolupráci s pedagogy pomohou vytvářet synergii mezi teorií a praxí, otevírat nové obzory pro žáky a přispívat k jejich celkovému rozvoji

Více informací: zde

Zdroj: Newsletter ČKA 2/2024