Publikováno: 21. 7. 2021

XX. ročník Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2021

Podávat přihlášky do XX. ročníku soutěže je možné od 1. ledna 2021 do 28. února 2022.

@AMG

Asociace muzeí a galerií ČR přijímá přihlášky do 20. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2021. Přihlásit instituci nebo projekt je možné od 1. ledna 2021 do 28. února 2022.

Soutěžní kategorie:

I. Muzejní výstava roku

Přihláška musí být předložena minimálně 20 pracovních dnů před ukončením trvání výstavy!

Povinná součást dokumentace projektu:
a) 10 barevných fotografií v digitální formě (velikost min. 500 kB, rozlišení 300 dpi), které dostatečně vystihují podobu výstavy (NE záběry lidí z vernisáží, venkovních slavnostní, jiné formy zahájení výstavy – takové fotografie je možné přiložit NAVÍC jako dokumentaci projektu)
b) videozáznam v délce max. 10 minut (formát .avi, .mp4)
Fotografie i videozáznam mají přihlášený projekt věrně představit odborné komisi soutěže, slouží také k jeho prezentaci na internetových stránkách soutěže a ve výroční zprávě.

II. Muzejní publikace roku:

Povinná příloha:
a) součástí průvodní dokumentace jsou tři exempláře přihlášené publikace, které je nutné dodat na sekretariát soutěže spolu s přihláškou

III. Muzejní počin roku

Pokud je projekt časově omezen, musí být přihlášen minimálně 20 pracovních dnů před jeho skončením!

Povinné náležitosti:
a) do této kategorie nesmí být přihlášen projekt, který svým charakterem odpovídá kategoriím I. Muzejní výstava roku nebo II. Muzejní publikace roku!
b) jako přílohu doporučujeme dodat 10 barevných fotografií v digitální formě (velikost min. 500 kB, rozlišení 300 dpi) a videozáznam v délce max. 10 minut (formát .avi, .mp4), pokud to charakter počinu a zásady bezpečnosti sbírek umožňují.


Více informací zde.

Zdroj: cz-museums.cz