Publikováno: 19. 11. 2021

Galéria Médium hledá nové výstavní projekty na rok 2022

Galéria MEDIUM při Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě vyhlašuje výzvu na podávání nových výstavních projektů na rok 2022.

©vsvu.sk

Přihlásit se mohou studenti a studentky výtvarných odborů, stejně jako začínající etablovaní umělci a umělkyně, kurátorské projekty ze Slovenska i ze zahraničí, přičemž kvalitu. Všechny návrhy lze posílat do neděle 5. prosince 2021 na adresu: medium@vsvu.sk

Správně vyplněná přihláška do OPEN CALL 2022, tj. musí obsahovat:

 • stručný i podrobný popis projektu,
 • výběr prostoru konání výstavy,
 • životopis vystavujících a kurátora/ky,
 • portfolio vystavujících s výběrem prací vztahujících se k projektu (portfolio preferujeme jako jednotný soubor PDF),
 • orientační preferované datum konání výstavy,
 • návrh architektury/ instalace výstavy,
 • popis možného doprovodného programu, například. komentovaná prohlídka, performance, workshop, diskuse, koncert a pod.

Galerie MEDIUM poskytuje a zajišťuje na své náklady:

 • výstavní prostor a veškeré energie,
 • kustodský dohled na výstavě,
 • transport děl (po vzájemné dohodě),
 • zapůjčí techniku, sokly, rámy, základní instalační materiál apod.,
 • grafické zpracování propagačních materiálů k výstavě v rámci stávající vizuální identity galerie,
 • limitovaný tisk propagačních materiálů k výstavě (plakát),
 • PR výstavy (distribuce tiskové zprávy médiím, anotace na webu a sociálních sítích galerie, v Artplanu, newsletter),
 • fotodokumentaci výstavy (vernisáž a záběry z výstavy),
 • vernisáž (obsluha),
 • výpomoc při instalování a deinstalování výstavy.

Vystavující zajišťují na své náklady:

 • vernisáž výstavy (pohoštění),
 • instalování a deinstalování výstavy,
 • techniku ​​a instalační materiál nad rámec vybavení Galerie MEDIUM,
 • uvedení prostor do původního stavu, pokud se nejedná o běžné zásahy do výstavního prostoru.

Další podrobné informace a přihlášku naleznete na stránkách Vsvu.sk!