Publikováno: 8. 2. 2024

Výstavní plán NG na rok 2024

Národní galerie Praha představila plán výstav pro rok 2024; návštěvníci se mohou těšit například na dílo Michelangela a dalších mistrů ve spolupráci s Musée du Louvre.

Výstavní plán NG na rok 2024
  • První novou výstavu Žádný pocit netrvá věčně. Sbírka solidarity ve Skopji představí Národní galerie v březnu ve Veletržním paláci, realizována je ve spolupráci s Muzeem současného umění ve Skopji a Kunsthalle Vídeň. Skupinová výstava vychází z unikátní sbírky Musea současného umění ve Skopji, reflektuje pomoc poskytnutou městu po zemětřesení v roce 1963 a přináší pohled na dějiny poválečného moderního umění. Výstava zároveň podněcuje k přemýšlení o historických a současných podobách solidarity a o roli umění v době poznamenané konfliktem, zmarem a nejistotou, ale také soudržností, obnovou a vírou v budoucnost, což rezonuje s aktuálními světovými i domácími událostmi. 
  • V dubnu bude​ veřejnosti znovu zpřístupněn palác Kinských s výstavou Na led! Hokej a bruslení ve výtvarném umění. Představí historii bruslení 17. a 18. století v Holandsku a jeho postupný přesun i do​ české krajiny​, kde se stalo nedílnou součástí života v zimě. Mapuje také vývoj hokeje a jeho význam jako součásti národní identity, přičemž prezentuje díla z různých sbírek a aktuální tvorbu inspirovanou tímto sportem. 
  • Na nejprestižnější ​světové ​přehlídce umění, Benátském bienále umění, se Česká republika ​letos ​prezentuje projektem ​Srdce žirafy v zajetí je o dvanáct kilogramů lehčí​ umělkyně Evy Koťátkové. Tato instalace, vybraná odbornou porotou z 20 přihlášených návrhů pro její aktuálnost a schopnost rezonovat v globálním kontextu, zkoumá československou historii z ekologických a dekoloniálních perspektiv. 
  • V půlce května se ve Valdštejnské jízdárně otevře výstava Od Michelangela po Callota. Umění grafiky manýrismu. Ta prezentuje manýrismus jako umělecký styl, jehož rafinovaná elegance, fantazie a symbolika vynikají právě v grafickém umění. Expozice mapuje vývoj manýristické grafiky, její experimenty a propojení s ostatními formami umění. 
  • Listopad bude ve Valdštejnské jízdárně patřit výstavě École de Paris: Umělci z Čech a meziválečná pařížská škola. Představí jména jako Georges Kars, Othon Coubine a François Maurice Eberl, kteří zaznamenali úspěch na pařížské umělecké scéně. Reflektuje charakteristická témata pařížské školy spojená s životem v této meziválečné metropoli a časově se vymezuje vznikem Československa a koncem první republiky. 

Na jaro 2025 se chystá otevření expozice Umění Asie: napříč prostorem a časem v Salmovském paláci. Přinese instalace umění z Asie a islámského světa s důrazem na kulturní vztahy s Evropou. Zaměří se na nový přístup ve vnímání asijského umění, odhalí historii jeho sběratelství v českých zemích a téma dekolonizace ve středoevropském prostoru. Multikulturní perspektiva a mezioborová prezentace ​umožní​ návštěvníkům pohlédnout na umění bez eurocentrického pohledu a zapojit se do interaktivních prvků, slibujících multisenzorický zážitek. Expozice otevírá dialog mezi starší a moderní uměleckou tradicí a propojení výtvarného umění napříč různými obory. 

Více informací: zde

Zdroj: ngprague.cz