Publikováno: 17. 3. 2023

Výstava Shifted Realities v Rudolfinu

Nová výstava Posunuté reality (Shifted Realities) v pražském Rudolfinu zkoumá problematiku reality a její mnohovrstevnatost. 

@rudolfinum.cz

Mezinárodní projekt, představující díla šesti vizuálních umělců, nabízí obrazy, instalace a videoprojekce. 

Pořadatelé vycházeli z teze, že internet a sociální sítě poskytly více lidem než dřív příležitost podat osobní výpověď, v důsledku čehož se svého času kompaktní realita začala posouvat a vrstvit. Dnes má každý právo a prostor zanechat v nekonečném digitálním světě vlastní názor, a tak se do spoluutváření světa, jež dříve náleželo náboženství, politikům či filozofům, náhle mohou zapojit všichni, argumentují kurátoři. 

Výstava Shifted Realities si klade výše zmíněné otázky a doplňuje je o nespočet dalších, aby návštěvníkům Galerie Rudolfinum nabídla škálu možných návodů a náznaků vnímání, jak rozvětvené a košaté naše reality mohou být. Na sérii prací mezinárodně renomovaných umělců představuje obrazem, prostorem i pohybem vybrané přístupy uvažování o současném světě a jeho směřování.

Výstavu doprovází digitální katalog se sérií textů osvětlujících každé z vystavených děl, doplněný výběrem kontextualizujících esejí. 

Výstava v Galerii Rudolfinum potrvá do 11. června 2023.

Zdroj: galerierudolfinum.cz; magazin.aktualne.cz