Publikováno: 8. 2. 2023

Uměleckoprůmyslové muzeum otevřelo expozici o dějinách designu

Nová expozice ART, LIFE. Umění pro život představuje plastický a živý obraz evropského užitého umění od antiky až po design 20. a 21. století. 

Uměleckoprůmyslové muzeum otevřelo expozici o dějinách designu

Dne 7. února 2023 byla slavnostně otevřená nová stálá expozice Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, věnovaná dějinám užitého umění a designu. Expozice ART, LIFE. Umění pro život představuje v šesti tematicky rozdělených sálech plastický a živý obraz evropského užitého umění od antiky až po design 20. a 21. století. Vystaveno je více než 1300 předmětů ze sbírky UPM, která čítá celkem půl miliónu exponátů. Expozice ukazuje, jak všechny věci kolem nás vstupují do lidského života a mění jej po stránce funkční i symbolické. Užité umění a design spoluutváří životní styl a modely lidského chování. Více než v jiných oblastech umělecké tvorby zde vystupuje do popředí bytostný smysl věcí, jejich účel, zjištění pro koho, jak a proč vznikly. Tyto souvislosti však v expozici nezastiňují kvalitu unikátních uměleckých děl a jejich tvůrců, ani poetiku a tajemství každodenních předmětů.

Expozice je doplněna projekcemi a působivými motivy lightboxů, které podněcují dialog uměleckých děl minulosti se současností. Za denního světla expozice umožňuje i výhled z muzea na okolní architekturu a památky, včetně unikátního pohledu na židovský hřbitov (více o výhledech z nové expozice zde).

"Datum otevření expozice 7. února jsme zvolili záměrně. V tento den v roce 1885 byla v právě dostavěném Rudolfinu zpřístupněna první expozice muzea, úředně založeném po mnohaletém úsilí ve stejném roce," vyjádřila se ředitelka muzea Helena Koenigsmarková. Aktuální sídlo muzea bylo naproti budově Rudolfina postaveno v roce 1899 podle návrhu architekta Josefa Schulze. Po rekonstrukci byla znovu otevřená v roce 2017 a postupně do ní přibývají nejen dočasné výstavy, ale i stálé expozice.

Více o expozici na webových stránkách UPM zde.

Článek na portálu Archiweb zde.

Zdroj: upm.cz; archiweb.cz