Publikováno: 2. 6. 2022

Rekonstrukce Muzea ghetta a nová expozice

V rámci rekonstrukce vznikne nový vstup do historického objektu v podobě prosvětlené věže, nový bude obsah expozice i její forma. Součástí rekonstrukce se nakonec stalo i propojení s venkovním prostorem, úprava parkoviště a nové infocentrum. 

@pamatnik-terezin.cz

Muzeum ghetta v Terezíně bude opraveno podle návrhu architektonického studia Skupina ve spolupráci se slavným americkým architektem Stevenen Hollem. Se studiem, které zvítezilo v architektonické soutěži, do níž se přihlásilo 22 kandidátů, podepíše Památník Terezín do měsíce smlouvu. Letos se dopracuje návrh, příští rok se bude projektovat a další rok bude vyhlášena soutěž na dodavatele. Původní odhad nákladů na přeměnu bývalé základní školy, která slouží jako muzeum, byl sto padesát milionů korun.

Původně byla soutěž cílena na expozici, zadání se ale v průběhu rozšířilo o další části objektu – vstup, parkoviště a nové infocentrum. Obsah i forma expozice, které již neodpovídaly současným požadavkům, projdou významnou modernizací. „Zasadíme historii ghetta do širšího rámce, představíme situaci židovského obyvatelstva v roce 1938, představíme ghetto Terezín a budeme se zabývat i tím, co bylo po válce. Jak rychle se podařilo osídlit Terezín. Vzneseme otázku spravedlnosti poválečné i toho, jak se podařilo přeživším začlenit zpátky do společnosti,“ upřesňuje vedoucí historického oddělení Památníku Terezín Ivana Rapavá. Chybět nebudou interaktivní a multimediální prvky. Nová expozice by měla sloužit na 15 až 20 let a má by pojmout zhruba čtyřnásobný počet návštěvníků, než na který byla před třiceti lety dimenzována.

Zcela nová bude forma přístavby, která je motivovaní kresbou Měsíční krajina Petra Ginze z česko-židovské rodiny – ten ji nakreslil v terezínském ghettu. S nápadem na vytvoření „Tower of Light“, tedy světelné věže, přišel Steven Holl. „Dostal od nás veškeré podklady a přišel s ideou rozkladu denního světla na spektrum barev. Chceme tím vzbudit naději, že budou lepší zítřky, že je stále něco, k čemu můžeme směřovat,“ vysvětluje Marcela Steinbachová ze studia Skupina, které zahrnulo do návrhu i parkoviště. Tam se návštěvníci při příjezdu hned dozvědí veškeré informace o Terezíně. Chybět nebude bistro ani sociální zázemí. Nově se dostanou třeba i do podkroví muzea, kde jsou plánovány holografické projekce. „Přáním je, aby se návštěva Muzea ghetta stala pro návštěvníky po všech stránkách silným zážitkem a podnítila jejich zájem o historii,“ řekl mluvčí Památníku Terezín Stanislav Lada.

Vítězný projekt rekonstrukce

Zdroj: ct24.ceskatelevize.cz; sever.rozhlas.cz; pamatnik-terezin.cz; skupina.org