Publikováno: 8. 6. 2022

Památník Návrat kamenů ze zničených židovských náhrobků

6000 dlažebních kostek ze židovských náhrobků, objevených při rekonstrukci dolní části pražského Václavského náměstí, bude přetvořeno v památník Návrat kamenů. K jeho odhlení by mělo dojít 7. září 2022.

@kehilaprag.cz

6 000 dlažebních kostek (o celkové váze 7 tun) z rozřezaných hřbitovních náhrobků donedávna pokrývalo Václavské náměstí. Židovská obec v Praze mnoho let upozorňovala na podezřelý původ dlažby v dolní části náměstí. Významné indicie naznačovaly, že dlažební kameny jsou vytvořeny z rozřezaných hřbitovních náhrobků. Hlavní město spolu s městskou společností TSK koncem loňského roku 2019 podepsaly s Židovskou obcí v Praze memorandum, které umožnilo vrátit židovské obci dlažební kostky z centra města. Židovská obec v Praze zamýšlela uložit nalezené části židovských náhrobků na židovský žižkovský hřbitov, vzhledem k množství nalezených kamenů se však nakonec spojila s manžely Rónovými, kteří zhotoví památník Návrat kamenů, a vrátí jim tak jejich pietní význam. Památník navrhují jako horizontální kruhovou čočku z 200 dlažebních kostek se zbytky hebrejských i českých nápisů. Od této čočky se budou do kruhu jako sluneční paprsky rozbíhat nízké zdi nestejné výšky. Středová kruhová čočka má symbolizovat stvořitele coby centrálního hybatele.

Slavnostní odhalení památníku Návrat kamenů je plánován na 7. září 2022 od 13 hodin. Odhalení bude součásti Dnů žižkovského kulturního dědictví s podporou MČ Prahy 3, která podpoří i komentované prohlídky Starého židovského hřbitova na Žižkově.

Rozhovor s předsedou Židovské obce v Praze Františkem Bányaim: zde

Možnost přispět na stavbu památníku

Zdroj: facebook.com/ZOvPraze; hithit.com