Publikováno: 14. 9. 2023

Antonín Dvořák: Můj život a dílo

K příležitosti zápisu Archivu Antonína Dvořáka do Mezinárodního registru Paměti světa UNESCO připravilo Muzeum Antonína Dvořáka (Národní muzeum) tematickou výstavu.

nm.cz

Vybraná část sbírky Národního muzea – Muzea Antonína Dvořáka byla v květnu 2023 zapsána pod názvem Archiv Antonína Dvořáka do Mezinárodního registru Paměti světa UNESCO, jež shromažďuje nejdůležitější dokumentární svědectví světové kultury. Po Archivu Leoše Janáčka, který byl do Registru přidán v roce 2018, se jedná o druhou sbírku českého hudebního skladatele zapsanou na tomto prestižním seznamu.

Do Registru byl zapsán archiv zahrnující Dvořákovy notové rukopisy, korespondenci, osobní dokumenty, nenotové rukopisy, skladatelovu osobní knihovnu, ikonografii, první vydání Dvořákových děl, tiskovou dokumentaci, diplomy a čestná jmenování. Jedná se tak celkem o 3500 jednotek, které byly součástí nominace. Sbírka Muzea Antonína Dvořáka však zahrnuje daleko více předmětů. K roku 2023 muzeum spravuje kolem 9 000 sbírkových předmětů.

Cílem výstavy Antonín Dvořák: Můj život a dílo je představit dvořákovskou sbírku v celé její šíři s ohledem na chronologii skladatelova života a povahu nominace UNESCO. Po dobu jednoho roku bude zcela unikátně postupně vystaveno 12 originálních notových rukopisů. Každý z nich si budou moci návštěvníci prohlédnout vždy během jednoho měsíce v předem daných termínech.

Více informací o výstavě: zde

Zdroj: nm.cz