Publikováno: 25. 5. 2023

1939⁠–⁠2021: Konec černobílé doby – nová expozice v Národní galerii

Národní galerie Praha otevírá novou expozici zaměřenou na umění období od začátku druhé světové války po rok 2021.

@ngprague.cz

Název Konec černobílé doby není pojmenováním let 1939–2021, ale heslem shrnujícím přístup, který se snaží materiál této často bolestné epochy dopředu ideologicky nehodnotit. Cílem je ukázat, že v umění existovalo více různých pojetí umělecké kvality paralelně vedle sebe. Základní polarity soudobého umění ⁠–⁠ oficiální a neoficiální, abstraktní a figurativní, formální a sociálně angažované ⁠–⁠ vzájemně podmiňovaly svoji existenci, zároveň však téměř nikdy neexistovaly jako černá a bílá maxima. V chronologickém členění může návštěvník sledovat, jak rychle se představa umělecké kvality v tomto čase proměňovala, a to i u jednotlivých umělců.

Slavnostní otevření expozice proběhne 25. 5. 2023.

Zdroj: ngprague.cz