Publikováno: 20. 2. 2023

Výstava zkoumá současnou podobu českého vězeňství

Výstava v pražském Kampusu Hybernská zkoumá současnou podobu českého vězeňství, především se zaměřením na ženy ve vězení.

Výstava zkoumá současnou podobu českého vězeňství

Umělecký projekt Lenky Tyrpeklové, podložen dlouhodobou spoluprací s vězenkyněmi i vězni z Bělušic a Plzně, zkoumá současnou podobu českého vězeňství a otevírá diskuzi o možné budoucí reformě. 

Podstatná je v projektu Dno den především pozice ženy v prostředí, které se nijak významně neliší od mužských věznic, a nereflektuje tak ani základní ženské potřeby spojené například s hygienou během menstruace. Přestože výsledná výstava vizualizuje devastaci sebevědomí nebo momenty, kdy žena uvěří, že jí tato odplata, úpadek citu a šikana náleží, jsou tyto situace primárně reflektovány skrze krásu a precizně komponované obrazy. Fascinace krásnými „živými“ freskami kompenzuje tuto diverzitu hnusu a absurdity. Hledání krásných obrazů může být tím, co stabilizuje nelehkou situaci žen ve vězení. 

Zásadní součástí výstavy je i audio stopa hlasové performerky Annabelle Plum, jež je jakousi kakofonií, která celý dojem umocňuje. Od smutného broukání se mění až ve zvířecí skřeky, které jsou na poslech téměř nesnesitelné jako prostředí samo. Ve věznici je nejhorší právě onen hluk a rachot.

V uměleckém projektu Dno den, který Lenka Tyrpeklová pro HYB4 Galerii Kampusu Hybernská připravuje poslední čtyři roky, také upozorňuje na důvody, které vězeňské zkušenosti často předcházejí. Jsou jimi například špatná dostupnost vzdělávání, zdravotní péče, dostupnost základních potřeb nebo endemicky špatná sociální situace. 

Výstava Dno Den potrvá v HYB4 Galerii Kampusu Hybernská do 1. dubna 2023, vstup je zdarma.

Více informací zde.

Zdroj: kampushybernska.cz