Publikováno: 20. 5. 2022

Výstava Věž smrti

ÚSTR otevře 27. května v areálu bývalého vězeňského komplexu Vykmanov svou výstavu Věž smrti, věnující se osudům politických vězňů, kteří zde v 50. letech 20. století zpracovávali uranovou rudu určenou pro vývoz do Sovětského svazu.

@ustrcr.cz

Výstava s názvem Věž smrti bude zahájena 27. května 2022 v rámci pietního aktu Jáchymovské peklo 2022. Prostřednictvím dobových pramenů, fotografií a svědectví pamětníků přiblíží historii tábora a jeho fungování. Expozici připravil Ústav pro studium totalitních režimů ve spolupráci s Konfederací politických vězňů ČR, která je vlastníkem objektu.

Tzv. Rudá věž smrti je unikátním pozůstatkem studené války i památkou zapsanou na seznam kulturního dědictví UNESCO. V 50. letech 20. století zde byla zpracovávána uranová ruda pro sovětský jaderný program. V těsném sousedství stála hned tři vězeňská zařízení, kterými prošlo i mnoho politických vězňů československého komunistického režimu. 

Návštěvníci se v první řadě dozví o osudu politických vězňů v táboře „L“, kterému sami vězni přezdívali likvidační. To kvůli všudypřítomnému radioaktivnímu prachu v úpravně uranové rudy, ale také kvůli přísnému režimu v táboře. Byli tu vězněni lidé jako František Zahrádka, Josef Cukr, Antonín Husník či Karel Pecka, jejichž svědectví ve výstavě ukazujeme,“ vysvětluje autor výstavy historik Jakub Jareš. „Nezapomněli jsme ale ani na to, že v táboře „L“ byli vězněni také bývalí komunisté, kriminální a retribuční vězni. Výstava připomene i pozdější historii tábora, od 60. let zde fungovala továrna na trolejbusy a zároveň jeho část dodnes slouží jako věznice. Po roce 1989 se věž stala symbolem utrpení politických vězňů a národní kulturní památkou, v roce 2019 dokonce památkou UNESCO,“ doplňuje Jakub Jareš, autor expozice.

Zdroj: ustrcr.cz, vezsmrti.cz