Publikováno: 14. 12. 2021

Výstava Kniha a závoj v Národní knihovně

Galerie Klementinum vystavuje u příležitosti 1100 let od smrti sv. Ludmily rukopisy a tisky z fondů Národní knihovny, které nejstarší českou světici zmiňují. 

Vývoj kultu sv. Ludmily odráží spletité duchovní dějiny českých zemí (nástup křesťanství, vztah utrakvistů k její osobnosti, vzestup úcty v barokním období aj.). Tématika svaté Ludmily se v různé míře objevuje napříč fondy Národní knihovny. V nejstarších rukopisných památkách (záznam části Kristiánovy legendy v rukopise VI E 13 z konce 12. století) je reflektována jako první česká pokřtěná panovnice, navíc v pevném spojení se svatým Václavem. V mladších středověkých rukopisech je charakterizována primárně jako babička svatého Václava (např. Velislavova bible nebo latinský fragment Dalimila). Postupná změna vnímání její osobnosti se odrazila v raně novověkém materiálu (např. graduály a inkunábule), zejména během baroka (jazykově české hagiografické tisky). Na prahu moderního věku se její legenda dočkala kritického zhodnocení.

Galerie Klementinum – Výstavní sál (vstup od Mariánského náměstí, vchod B2)
út–ne 10.00–18.00 hod., 13. 12. 2021–30. 1. 2022
vstup zdarma

Zrcadlová kaple Klementina
14.–16. 1. 2022, 10.00 –18.00 hod.
vstup zdarma

  • Výstavu bude doprovázet také virtuální výstava a následovat v roce 2022 kritický výstavní katalog.
  • Pouze na tři dny budou v Zrcadlové kapli Klementina vystaveny nejvzácnější památky z fondů NK ČR, které reflektují osobnost kněžny Ludmily, např. Velislavova bible či pařížský zlomek latinského překladu Dalimilovy kroniky.
  • Výstava obsahuje dětskou linku s pracovními listy.

 

Zdroj: nkp.cz