Publikováno: 14. 4. 2022

Východočeské muzeum zachránilo pozoruhodnou mozaiku z pardubické nemocnice

Pardubické muzeum získalo do sbírek zajímavou mozaiku s názvem Radostné mládí – síla dospělosti – spokojené stáří od sklářských výtvarníků a malířů Jindřicha Rejnarta a Petra Rýdla. 

@vcm.cz

Rozměrné dílo vzniklo v polovině 80. let 20. století pro místní nemocnici. Kvůli stavebním úpravám musela být mozaika snesena, naštěstí jiale nepotkal osud mnoha uměleckých prací 70. a 80. let, která z veřejného prostoru zmizela a byla nenávratně ztracena. Mozaika široká 435 centimetrů a vysoká 150 centimetrů byla kvůli rozměrům rozdělena na 13 částí, které jsou nyní uloženy v novém depozitáři, který má muzeum v Ohrazenicích.

Pracovníci Východočeského muzea si pochvalují spolupráci s tamní nemocnicí. „Tady se ukazuje, jak je dobře, že krajské instituce mohou bez problémů spolupracovat. Pardubický kraj je stoprocentním akcionářem Nemocnice Pardubického kraje a zřizovatelem Východočeského muzea v Pardubicích. Už v minulosti vyšla nemocnice vstříc našim kulturním institucím třeba s počítačovou tomografií gotických a barokních soch nebo obřadní nádoby a nyní se podařilo zachránit zajímavé umělecké dílo,“ říká Roman Línek, náměstek hejtmana pro investice a kulturu.

Zdroj: propamatky.info