Publikováno: 25. 11. 2021

Veřejná zakázka na realizaci expozice Dany a Emila Zátopkových

Město Kopřivnice vyhlašuje veřejnou zakázku na novou expozici v Kopřivnici, která by se měla týkat Dany a Emila Zátopkových. 

Stručný popis předmětu:

  • Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky a služby spočívající v realizaci muzejní expozice Dany a Emila Zátopkových.
  • Součástí realizace expozice jsou zejména dodávky a montáže elektroinstalace (expozičního scénického osvětlení), vitrín, expozičního mobiliáře, mobiliáře a nábytku dalšího vybavení, grafiky, interaktivních prvků a audiovizuální – multimediální techniky, a dále grafické služby a zhotovení a instalace audiovizuálního – multimediálního obsahu.Součástí realizace expozice je deinstalace stávající expozice, instalace nové expozice, zpracování dokumentace skutečného provedení expozice a manuálu expozice pro kurátory a zaškolení obsluhy a personálu.
  • Součástí realizace expozice nejsou stavební úpravy objektu, ve kterém bude umístěna expozice.
  • Zadavatel upozorňuje, že objekt, ve kterém bude umístěna expozice, je kulturní památkou. Dodavatel bude povinen při realizaci expozice respektovat všechny okolnosti vyplývající z památkové ochrany objektu, ve kterém bude expozice umístěna.

Veřejná zakázka je rozdělena na tyto části:

  • Část 1 – Expozice kompletní expozice s výjimkou běžeckého trenažeru (položka 8.9 soupisu položek „Běžecký „Zátopkův“ trenažer“, včetně položky 8.9.1. soupisu položek „Doplňující softwarová aplikace“);
  • Část 2 – Běžecký trenažer běžecký trenažer (položka 8.9 soupisu položek „Běžecký „Zátopkův“ trenažer“, včetně položky 8.9.1. soupisu položek „Doplňující softwarová aplikace“).
  • Dodavatelé jednotlivých částí veřejné zakázky budou povinni plnění předmětu jednotlivých částí veřejné zakázky vzájemně koordinovat a poskytovat si veškerou potřebnou nebo nezbytnou součinnost pro řádnou realizaci expozice jako celku.

Předpokládaná hodnota: 5 346 600 Kč bez DPH

Více informací na stránkách zakazky.koprivnice.cz