Publikováno: 9. 12. 2021

UMAC Call for Papers: Ethics of Repatriation and Restitution

Mezinárodní výbor pro univerzitní muzea a sbírky při Mezinárodní radě muzeí žádá o zasílání článků a případových studií na téma etiky praxe repatriace a restituce v kontextu soudobé kritické reflexe koloniálních kontextů evropských muzeí. 

©icom.museum

Studie by měly být podkladem pro implementaci reflexe případného koloniálního kontextu muzeí a sbírek do Etického kodexu Mezinárodní rady muzeí. Výzva se týká dvou typů text:

1. Příspěvky, které pojednávají o současných změnách na univerzitách a v univerzitních muzeích, začleňování těchto změn do teorie muzeologie, pedagogiky, sociologie, kulturních studií, případně teorie organizace institucí atp.

2. Návrh následné případové studie zkušeností s repatriací na univerzitě (max. 1000 slov). Aspekty, které by měly/mohly být zahrnuty:

  • Jaká byla povaha repatriovaného materiálu?
  • Jak a proč se původně stala součástí univerzity?
  • Byli jste osloveni původními komunitami, které hledaly zdrojovou komunitu, nebo při práci s třetími stranami?
  • Proč byl správný čas na repatriaci materiálu?
  • Poskytla repatriace příležitosti k učení, výuce a výzkumu? Bude v nich pokračováno i po repatriaci?
  • Byl proti repatriaci nějaký odpor?
  • Změnila se univerzita, resp. univerzitní muzeum či sbírka, v důsledku repatriace?

Návrhy je možné zasílat až do 31. prosince 2021. 

Více informací: Icom.museum.

Zdroj: icom.museum