Publikováno: 10. 5. 2022

Vzpomínky na černobílý svět: Afričané v habsburské monarchii

Panelová výstava Národního památkového ústavu otevírá u nás málo prezentované téma lidí jiné rasy v českých dějinách.

Vzpomínky na černobílý svět: Afričané v habsburské monarchii

Putovní panelová výstava, aktuálně umístěná v exteriérech státního zámku Slatiňany, připomíná osudy lidí tmavé pleti z Afriky, kteří ve službách habsburské aristokracie působili od časů baroka na našem území.

Důraz bude kladen především na osobnost Angela Solimana, učeného Afričana knížat z Liechtensteinu, který se díky svým schopnostem dostal až na vrchol vídeňské osvícenské společnosti. Africkou společnici měla v 19. století i kněžna z Auerspergu, manželka majitele zámku ve Slatiňanech. Výstava se snaží připomenout, že právě v časech osvícenství vznikla zdánlivě moderní témata jako svoboda, občanská práva a rasismus, ovlivňující zásadním způsobem naši společnost do současnosti.

Výstava je na zámku Slatiňany k shlédnutí do 10. července 2022. Vznikla v rámci loňského Roku osvícenecké šlechty a byla již instalována  v zahradě státního zámku Lednice a na státním zámku Jindřichův Hradec.

Více informací zde.

Zdroj: npu.cz